sobota, 14 lutego 2015

JEDNO Z ĆWICZEŃ WARSZTATU O EMOCJACH

może być przydatne. To rodzaj podsumowania naszego uczenia się o emocjach i naszych przekonań a wraz z nimi nabytych i zepchniętych do nieświadomości wzorców oporu przed niechcianymi emocjami i uczuciami ...


 1. Refleksja:
  Przypomnij sobie jaki w twojej rodzinie i dzieciństwie panował model/stosunek do emocji – co było nagradzane, chwalone, a co raczej niezbyt mile widziane lub zakazywane, zawstydzane a może nawet obśmiewane czy wykpiwane.
  Jak to było w szkole, w grupie rówieśniczej, w czasach twojej młodości i w pierwszych związkach?
  Postaraj się nie oceniać nikogo – po prostu spojrzyj na to jak archeolog lub historyk.
  Te informacje mogły oczywiście być przekazywane nie wprost, ale gestami, mimiką, itd.
  Jakie były wówczas i jakie są teraz twoje podstawowe przekonania co do odczuwania i przeżywania emocji. Które akceptujesz i witasz z otwartością, a które niezbyt chętnie gościsz u siebie „na pokładzie”
  Czy i jaki zauważasz podział emocji ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz